Forside
 
 

  Evalueringer af socialfondsprojekterVirksomhedshjælp til søgning af EU-midlerOm E-UniversitetetKontaktSøg midler i EU


 EU yder støtte til næsten alle former for projekter og aktiviteter. Den er fordelt på Fonde og Programmer. Det er både besværligt, administrativt bøvlet og vanskeligt at gennemføre aktiviteter med støtte fra EU.

E-Universitetet yder derfor hjælp og støtte til at skaffe EU-tilskud samt påtager sig hjælp med eller helt at påtage sig projektadministrationen.

E-Universitetet  kan tilbyde:

  1. At finde den rette pulje.
  2. Finde samarbejdspartnere i de andre EU-lande.
  3. Formulere ansøgningen til EU samt skaffe finansiering af dette.
  4. Tage sig af projektadministrationen.
  5. Forestå afrapporteringen.
  6. Gennemføre evaluering af projektet.

Læs mere her >>>Evaluering
E-Universitetet har stor erfaring i evaluering af Socialfondsprojekter. 


Det er et krav fra Socialfonden, at alle støttede projekter evalueres. Det anbefales at vælge en intern evaluator som f. eks. E-Universitetet.

Som ekstern evaluator fungerer vi som sparringspartner til projektholder og yder støtte under hele gennemførelse af projektet. Vi har indgående kendskab til og erfaring med både kvantitative og kvalitative evalueringsmetoder.

Der udarbejdes altid en større, skriftlig slutevaluering, som kan indgå i mainstreamingen af projektet.


Læs mere her >>>
 
 
  Horison 2020
  Horison 2020 program for forskning og teknologisk udvikling yder støtte til både grundforskning og anvendt forskning.

Både offentlige institutioner og private virksomheder kan søge.

Der er sat særlige midler af til at styrke de små og mellemstorer virksomheder (SMV’ernes) innovation; herunder evnen til at udnytte forskningsresultaterne kommercielt.

Programmer er på 592 milliarder kr.
   
  Få din ansøgning betalt
  Det kan være tidskrævende og dyrt for især små og mellemstore virksmoheder (SMV-er), at give sig i kast med en EU-ansøgning. Men gevinsten kan være langt større end besværet.

Samtidig giver Uddannelsesministeriet tilskud til arbejdet med at lave ansøgningen.

   
  Der er støtte til alt
  EU’s støtteordningerne til det europæiske landbrug er kendt af de fleste danskere.

Det samme gælder måske også strukturfondene. Men EU yder gennem forskellige programmer og fonde støtte til rigtig mange ting.

EU har derfor lavet et særligt website, som giver en oversigt over alle støtteordningerne.
   
  Det Europæiske Forskningsråd
 

European Research Council (ERC) startede 1 januar 2007. Det er en overbygning på de nationale forskningsråd.

ERC yder støtte til fremragende, europæisk forskning.

Det har et budget på 7-8 mia. EURO.

   
E-Universitetet | Slotsdalen 99 | DK-2970 Hørsholm | Tlf.: 23 43 58 03 | CVR 26 63 53 73 | info@euniversitetet.dk